Edukativne radionice za učenike srednjih stručnih škola

Tokom 2014. godine, a u sklopu projekta Mladi za zelenu Crnu Goru, održano je 17 edukativnih radionica u 11 srednjih stručnih škola širom Crne Gore za 460 učenika. Tema radionica je  održivi razvoj, energetska efikasnost i očuvanje životne sredine, sa ciljem da se mladi ljudi informišu i podigne njihova svijest o ekološkim problemima i da ih navedemo da se zapitaju koliko oni kao pojedinci ugrožavaju okolinu i kako da promijene loše navike zarad dobra svih nas i budućih generacija.

Učenici su bili pojedinačno i grupno uključeni u toku radionice, a imali su prilike da se na slikovit i interaktivan način upoznaju s pojmovima održivog razvoja, reciklaže i uštede energije u domaćinstvima i sl.

Na rdionicama su učestvovali učenici iz sljedećih stručnih škola: JU srednja poljoprivredna škola – Bar, JU srednja mješovita škola 17 septembar” – Žabljak, JU srednja mješovita škola „Bećo Bašić“ – Plav, JU srednja mješovita škola Mladost – Tivat, JU srednja elektro-ekonomska škola – Bijelo Polje, JU srednja mješovita škola Bratstvo-jedinstvo” – Ulcinj, JU srednja stručna škola – Rožaje, JU srednja mješovita škola „Danilo Kiš” – Budva, JU srednja Građevinsko-geodetska škola „Inž Marko Radević” – Podgorica, JU obrazovni centar Šavnik, JU srednja ekonomsko-ugostiteljska škola – Nikšić.

Edukativne radionice su započele sa realizacijom 2013. godine, u JU srednja građevinsko geodetska škola „Ing Marko Radević“  i JU Srednja stručna škola „Ivan Uskoković“ iz Podgorice.

Edukativne radionice su sprovedene u sklopu projekta Mladi za zelenu Crnu Goru koji Forum MNE realizuje u periodu 2012-2016. godine.

 

Predložite opštinu za građansku akciju sadnje

Ulcinj - 14.3%
Bar - 57.1%
Herceg Novi - 28.6%

Postavi pitanje

Galerija