Forum MNE učestvovao na sajmu projekata

Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija, povodom Evropskog dana saradnje, u petak, 19. septembra 2014, u Delta City-iju u Podgorici, organizovlao je Sajam projekata prekogranične i transnacionalne saradnje.

Forum MNE je učestvovao s prezentacijom prekograničnog projekta Aktivni mladi za aktivne zajednice. Projekat je bio podržan od strane Evropske unije, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori i u Srbiji, u okviru Komponente 2 Instrumenta za pretpristupnu podršku, a u sklopuPrograma prekogranične saradnje SrbijaCrna Gora”.

Pored CZOR-a, partneri su bili i Centar za stručno obrazovanje Crne Gore i Udruženje Urban In iz Srbije. Projekte aktivnosti su bile vezane za područje Sandžaka – Berane, Plav, Rožaje, Prijepolje, Sjenica i Novi Pazar i obuhvatile su period od 12 mjeseci.Cilj projekta je bio promocija i zaštita ljudskih prava u Sandžaku kroz građenje kapaciteta i umrežavanje formalnih i neformalnih grupa mladih ljudi u poljima aktivizma mladih, zaštite ljudskih prava i unapređenja multikulturalizma i različitosti u zajednicama. Realizacijom projektnih aktivnosti se doprinijelo procesima demokratizacije u obje države kad je u pitanju aktivizam mladih.

Projekat je okupio 34 aktivnih mladih ljudi iz pomenutih 6 gradova koji su bili dio projekta od početka do kraja i koji su kreirali preporuke za dalje, ali i prenijeli svoja iskustva vršnjacima kako bi aktivizam mladih u ovim opštinama zaživio. Takođe, Forum MNE i CZOR su osigurali da mladi ljudi razviju neke ideje za projekte i inicijative koje mogu biti realizovane nakon realizacije ovoga projekta.Aktivni mladi

Inače, Evropski dan saradnje se treći put obilježava širom Evrope 21. septembra, kao i u nedjeljama prije i poslije, kako bi se proslavila dostignuća više od 20 godina teritorijalne saradnje u Evropi i regionu, kao i rezultati saradnje prekograničnih regiona.

Različiti događaji se održavaju u više od trideset država u Evropi kao što su filmski festivali, prekogranični izleti, biciklističke trke, sajmovi projekata itd.Kampanjom koordinira program INTERACT uz podršku Evropske komisije, Evropskog parlamenta i Komiteta regiona.

Cilj organizovanja Sajma je bio i predstavljanje rezultata projekata koji su realizovani u Crnoj Gori kroz programe prekogranične, susjedske i transnacionalne saradnje. Učesnici su bili predstavnici bilateralnih, susjedskih i transnacionalnih projekata (koje čine državne institucije, lokalne samouprave i nevladine organizacije), kao i ambasada evropskih država.

Sajam je bio otvoren od 10.00 do 17.00, a u 13.30 sati skup je pozdravio državni sekretar za evropske integracije ambasador Aleksandar Andrija Pejović i šef Sektora saradnje u Delegaciji EU u Crnoj Gori Andre Lis.