Prevencija radikalizma mladih na sjeveru Crne Gore kroz omladinski rad

uloga mladih u prevenciji brosura 001Forum MNE je realizovao projekat pod nazivom Prevencija radikalizma mladih na sjeveru Crne Gore kroz omladinski rad, uz podršku Američke ambasade. U Crnoj Gori je ovo postala tema kojoj treba da se posveti što više pažnje – Forum MNE je to prepoznao i posebni fokus stavio na preventivni rad s mladima. 

Projekat je obuhvatio dvije obuke sa 60 mladih ljudi, nakon čega su mladi sami razvili niz akcija u zajednici. U brošuri, koja predstavlja finalni produkt projekta možete vidjeti sve aktivnosti koje su mladi realizovali kao i preporuke koje su proizašle iz realizacije projekra. Brošuru možete preuzeti OVDJE