Vodiči za mlade i donosioce odluka o Zakonu o mladima i Nacionalnoj strategiji za mlade

Forum MNE je, u sklopu projekta Omladinska politika kao kamen temeljac na crnogorskom putu ka EU integracijama koji je podržan od Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću i Uprave za mlade i sport, objavio:

Vodič za mlade o Zakomu o mladima

Vodič za mlade o Nacionalnoj strategiji za mlade (2017-2021)

Vodič za donosioce odluka o Zakonu o mladima i Nacionalnoj strategiji za mlade (2017-2021)

 

Zakon je najvažniji korak u prepoznavanju i priznavanju kategorije mladih i po prvi put je dao zakonski okvir za kreiranje, sprovođenje i finansiranje omladinske politike. Cijeli tekst Zakona o mladima možete da nađete na sajtu Foruma MNE (www.forum-mne.com) ili Uprave za mlade i sport (www.upravazamladeisport.me).

Strategija je opredjeljenje Vlade Crne Gore da mladim ljudima obezbijedi sisteme podrške koji će mladima omogućiti da što bezbrižnije pređu iz mladosti u odraslo doba. Do sada, mladi su se pominjali u dosta državnih dokumenata/strategija/ planova i tako već neko vrijeme niko konkretno nije imao odgovornost za položaj mladih. Strategijom se to djelimično rješava, a sastavni dio ove strategije i Akcioni plan za 2017. godinu.