Forum MNE učestvovao u programu za socijalne inovacije i menadžment

Forum MNE je učestvovao na ovogodišnjem programu za socijalne inovacije i menadžment. Program ima za cilj dalji razvoj neprofitnih organizacija i njihovog vodećeg osoblja. Tokom tri mjeseca, program je kombinovao praksu sa čvrstom bazom stručnog znanja i pružio svojim učesnicima mogućnost da prošire svoja znanja i vještine potrebne za upravljanje organizacijom kao i ekspertsku podršku u prevazilaženju

organizacijskih izazova. Pokrivene su sljedeće teme: inovacijski menadžment, prikupljanjesredstava, dizajnersko promišljanje, biznis planiranje, projekt menadžment, marketing menadžment, procjena uticaja i liderstvo.

Program za socijalne inovacije i menadžment je program ERSTE fondacije NVO Akademija, nastao saradnjom ERSTE fondacije i Bečkog univerziteta za ekonomiju i biznis. Ispred organizacije Forum MNE obuku je prošla direktorica Elvira Hadžibegović Bubanja.