Održan Forum omladinske politike - oko 90 učesnika dalo svoj doprinos novoj strategiji za mlade

Juče, 15.06. 2016, održan je Forum omladinske politike u organizuji Foruma MNE, u partnerstvu sa Upravom za mlade i sport. Forum se održao uhotelu Ramada (sala Lesendro), u Podgorici i okupio oko 90 učesnika - predstavnika zainteresovanih strana u polju omladinske politike kako na nacionalnom, tako i na lokalnom nivou. Među učesnicima su, tako, bili predstavnici: mladih ljudi iz različitih crnogorskih gradova, domaćih i međunarodnih organizacija, ambasada, lokalnih samouprava i Vlade Crne Gore. 

Forum su otvorili gospodin Veljko Tomić u ime Ministarstva prosvjete, gospodin Igor Vušurović u ime Uprave za mlade i sport i gospođa Elvira Hadžibegović Bubanja, izvršna direktorka Foruma MNE. 

Gospodin Veljko Tomić rekao je da je cilj Ministarstva prosvjete da stvori mladima nove i različite mogućnosti obrazovanja, samim tim i zapošljavanja i da ih podstiče na aktivno učešće u svim oblastima društvenog života kako bi u potpunosti razvili svoj potencijal. On je izrazio zadovoljstvo što će učesnici Foruma učestvovati u kreiranju dijela Strategije za mlade koju će Ministarstvo u skladu sa svojim nadležnostima implementirati sa ciljem poboljšanja položaja mladih i povezivanja sistema obrazovanja sa tržištem rada.

Direktor Uprave za mlade i sport, gdin Igor Vušurović, rekao je da aktivnosti koje sprovodi Uprava kada je riječ o omladinskoj politici prati sve veći broj mladih, a to je ujedno i njen cilj, da se čuje glas mladih i da učestvuju u kreiranju svoje budućnosti. On je kazao da je danas pred učesnicima Nacrt Strategije za mlade o kojem će imati prilike da daju svoje mišljenje i o kojem će se voditi javne rasprave i izrazio zadovoljstvo što će u Strategiju biti utkano njihovo mišljenje. Uprava će se potruditi da ojača omladinske centre u Crnoj Gori kako bi se što više mladih uključilo u kreiranje društva i davalo inicijative čime će uticati na poboljšanje svog položaja, reako je Vušurović.

Izvršna direktorica Foruma MNE, Elvira Hadžibegović Bubanja, poželjela je dobrodošlicu učesnicima i podsjetila da Forum MNE radi već 14 godina u oblasti omladinskog rada i omladinske politike. Ona je objasnila da je Forum omladinske politike dio projekta „Omladinska politika kao kamen temeljac na crnogorskom putu ka EU integracijama“ i da ima za cilj jačanje uloge i doprinosa mladih u kreiranju i ostvarivanju omladinske politike. Hadžibegović-Bubanja je pohvalila participativan pristup kreiranju Strategije i istakla važnost lokalnih akcionih planova za mlade. Ona je iznijela podatak da je 14 opština Crne Gore usvojilo lokalne akcione planove za mlade, a da omladinske kancelarije postoje u samo osam opština. Takođe, ona je kazala da u Crnoj Gori ima 126.000 mladih ljudi.

ERS 2066

 

Nastavak Foruma je obilježio rad u radnim grupama u 6 prepoznatih polja u nacrtu strategije za mlalde sa ciljem da se kreira nacrt akcionog plana za dvije godine, 2017-2019. Učesnici su tokom cijelog dana radili i kreirali nacrt akcionog plana koji će b

Ova aktivnost se sprovela u okviru projekta koji finansira Ministarstvo finansija, putem Konkursa za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću. Realizaciju Foruma je finansijski podržala i Uprava za mlade i sport. Aktivnosti ovoga tipa su dio redovnih aktivnosti Foruma MNE koje su usmjerene na podršku razvoju omladinske politike u Crnoj Gori.iti poslat na razmatranje radnoj grupi koja radi na izradi strategije i očekuje se da nasrt strategije i nacrt akcionog plana bude poslat na javne rasprave do kraja jula 2016. godine.

ERS 2163