Počelo istraživanje u sklopu projekta „Podijeljena prošlost, zajednička budućnost“

Forum MNE je započeo realizaciju prve faze projekta Podijeljena prošlost – zajednička budućnost koja podrazumijeva istraživanje. Realizovano je 7 fokus grupa sa preko 60 predstavnika građana, institucija, civilnog sektora i biznis sektora u kojima su ponudili svoja viđenja, iskustva i mišljenja o procesu pomirenja u Crnoj Gori kao i u regiji. Na fokus grupama se razgovaralo o različitim problemima koji

se odnose na proces pomirenja – od samog značenja pomirenja za društvo, potom ocjene uloge različitih društvenih sektora u tom procesu do načina na koje proces pomirenja može biti osnažen. Na osnovu rezultata istraživanja, koje će biti sprovedeno u svim zemljama učesnicama projekta, kreiraće se smjernice za dalje aktivnosti u sklopu projekta. U Crnoj Gori, fokus grupe su realizovane u Podgorici i u Rožajama (kao mjestu u kojem se desio jedan od ratnih zločina na teritoriji Crne Gore - Kaluđerski Laz). 

Projekat, koji okuplja 18 organizacija iz 7 zemlja zapadnog Balkana, Turske, kao i partnere iz Slovenije, Hrvatske i Austrije za cilj ima izgradnju infrastrukture za efektivan proces pomirenja na Zapadnom Balkanu i u Turskoj.