Podrška inkluzivnom obrazovanju u Crnoj Gori

Tokom juna, a u sklopu projekta Regionalna podrška inkluzivnom obrazovanju u jugoistočnoj Evropi, Forum MNE je, kao član konzorcijuma projekta, realizovao prezentaciju rezultata istraživanja (fokus grupa) u 7 škola koje su dio projekta.

Tokom narednog perioda, Forum MNE će školama biti partner kako bi im pomogao da kreiraju razvojne planove škole vezano za inkluziju, ali i da pripreme projektni prijedlog za donaciju od Savjeta Evrope koja će im pomoći da unaprijede inkluzivnost u školi – krajnji rok za dostavljanje projektnih prijedloga je 15. jul 2014. Putem interaktivnog rada sa školskim timom, ali i sa ostalim zapošljenima i učenicima, škole će biti usmjeravane kroz proces samoevaluacije.

Takođe, školama će biti ponuđene radionice i podrška koje će biti bazirane na potrebama škole kako bi se unaprijedile postojeće i uvele nove inkluzivne politike i prakse.

Forum MNE radi sa sedam (7) škola iz tri regije u Crnoj Gori: OŠ „Mustafa Pećanin" (Rožaje), OŠ „Vuk Karadžić" (Podgorica), OŠ „Mileva Lajović Lalatović" (Nikšić), gimnazija „Tanasije Pejatović" (Pljevlja), SMŠ „Bećo Bašić" (Plav), SMŠ „Ivan Goran Kovačić" (Herceg Novi) i škola za srednje i više stručno obrazovanje „Sergije Stanić" (Podgorica).

Projekat će paralelno, pored Crne Gore, biti realizovan i u: Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji, Albaniji i na Kosovu, a projekat finansiraju Savjet Evrope i Evropska komisija.