Završene dvije ljetnje škole Aktiviraj se – misli zeleno, živi zdravo! Gostujuće predavanje Hakija Abazija na II ljetnjoj školi

Forum MNE je realizovao dvije velike ljetnje škole pod nazivom Aktiviraj se - misli zeleno, živi zdravo! Ljetnje škole su realizovane u periodu jun-jul 2015. godine.

Ljetnjoj školi je prisutvovalo 50 srednjoškolaca iz: Plava, Berana, Rožaja, Tivta, Ulcinja, Nikšića i Podgorice. Tokom 5 dana trajanja ljetnje škole, učesnici su imali priliku da se, kroz različite kreativne i interaktivne aktivnosti, upoznaju s konceptima koji se tiču: održivog razvoja i zaštite životne sredine i važnom ulogom koju omladinski aktivizam ima u lokalnoj zajednici kada je u pitanju životna sredina.

Takođe, imali su priliku da uče o važnosti lične i građanske odgovornosti s ciljem da postanu aktivni građani u svojoj lokalnoj zajednici. Učesnici su pokazali visok stepen motivacije da nastave da budu aktivni u ovom polju, a to će, vjerujemo, imati priliku da pokažu u svojim lokalnim zajednicama.

Ljetnje škole se ovoga ljeta održavaju u sklopu projekta Mladi za zelenu Crnu Goru,koji Forum MNE, već četvrtu godinu, realizuje uz finansijsku podršku Fonda braće Rokfeler, a u partnerstvu sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma, kao i Centrom za stručno obrazovanje.

Gost druge ljetnje škole Aktiviraj se – misli zeleno, živi zdravo! bio je gdin Haki Abaziprogramski direktor Fondacije braće Rokfeler za zapadni Balkan.

Tokom interaktivne sesije koja je bila prilagođena uzrastu učesnika, gdin Abazi je stavio akcenat na globalni okvir za održivi razvoj, na ličnu ulogu i odgovornost koju imamo kad je održivi razvoj u pitanju.

Takođe, otvorio je diskusiju na temu zelenog pokreta kao dijela političke agende, trenutnih trendova i stremljenja zelene industrije, ali i važnosti kontinuiranog obrazovanja koje uključuje razvoj vještina, znanja, stavova i vrijednosti.

Gdin Abazi je dao pregled Kjoto protokola koji je na snagu stupio 16. februara 2005. godine. Učesnicima je bilo korisno da čuju da je ovim protokolom predviđeno da industrijske zemlje smanje emisiju gasova staklene bašte. Na konferenciji u Dohi koja je održana 2012. godine donešen je sporazum da se „život“ Kjoto protokola produži do 2020. godine. Važno je naglasiti da će se nastavak pregovora održati u periodu 30. novembra do 11. decembra 2015, u Parizu i da će se tada razgovarati o načinu na koji će Protokol biti produžen i o mjerama i akcijama na koje će se zemlje obavezati za predstojeći period. 

Teme koje je pokrio gdin Abazi su bile vrlo koristan dio i odlično su se uklopile u redovni program ljetnje škole koji je učesnicima omogućio da uče o važnosti lične i građanske odgovornosti s ciljem da postanu aktivni građani u svojoj lokalnoj zajednici.

Gostujuću sesiju na ljetnoj školi imala je i predstavnica Ministarstva održivog razvoja i turizma, gđa Aneta Milutinović, kako bi učesnike na zanimljiv način upoznala s planovima koje država ima u ovim segmentima i ukazala im na aspekte u kojima i oni mogu aktivno da učestvuju.

Projekat Mladi za zelenu Crnu Goru se nastavlja i tokom sljedeće, 2016. godine.