U Rožajama i na Cetinju održane radionice o suzbijanju govora mržnje na internetu

Forum MNE je realizovao dvije radionice na temu Suzbijanje govora mržnje na internetu i to u Rožajama (15. jula), u opštinskom omladinskom klubu, i na Cetinju (16. jula), u Američkoj čitaonici.Pored ove dvije radionice, planirano je da se još jedna realizuje u Budvi, 20. jula o.g. Cilj ovih dodatnih aktivnosti je da se stečena znanja i vještine podijele s ostalima kako bi se mobilisalo što više aktivista u ovom polju. I tokom septembra će biti organizovane još dvije tribine i to u Tivtu i u Podgorici.

Ove radionice su organizovali učesnici treninga za trenere, koji je Forum MNE, na istoimenu temu, organizovao u periodu25-28. juna 2015. godine, uEtno selu Montenegro, Brezna. Obuci je prisustvovalo15 aktivista iz Podgorice, Rožaja, Budve i sa Cetinja.

Tokom 4 dana obuke učesnici su imali priliku da saznaju više o istoimenoj evropskoj kampanji, kao i da, kroz interaktivan program koji je kombinovao teoriju i praksu, koristeći priručnikBukmarks (eng.Bookmarks), steknu vještine i znanja koja im mogu biti od koristi u daljem aktivističkom radu u ovom polju. Tokom drugog dana obuke,gostje bioekspert Savjeta Evropeza kampanju,gdin Laszlo Foldi, koji je učestvovao i u pisanju pomenutog priručnika.

Forum MNE je preveo priručnikBukmarks na crnogorski jezik i nadamo se da će se priručnik koristiti kako u Crnoj Gori, tako i u regionu, budući da predstavlja izuzetno koristan edukativni materijal koji se tiče suzbijanja govora mržnje na internetu.NOhateRO5

Generalno, cilj kampanje u Crnoj Gori je kreiranje sigurne osnove kako bi internet u Crnoj Gori obezbijedio mladima sigurno i demokratsko mjesto za razmjenu ideja, znanja, kao i za socijalizaciju. Projekat predstavlja dio evropske kampanje Savjeta Evrope No Hate Speech Movement, a koordinator kampanje u Crnoj Gori je Uprava za mlade i sport.

Imajući u vidu da mladi ljudi sve više koriste internet, potreba za ovom vrstom projekta u Crnoj Gori je velika i stoga se očekuje i nastavak projekta nakon ove radionice. Jedan od produkata obuke, pored akcionog plana za dalje, će biti i izvještaj koji će objediniti glavne zaključke i preporuke za dalje aktivnosti u ovoj oblasti, ali i tribine u tri omladinska kluba u Crnoj Gori.

Forum MNE obuku realizuje u partnerstvu sa Upravom za mlade i sport i uz finansijsku podrškuEvropske omladinske FondacijeSavjeta Evrope.