Uspješno realizovana građanska akcija sadnje u Bijelom Polju

Forum MNE je, u saradnji s opštinom Bijelo Polje, uspješno realizovao veliku građansku akciju sadnje u gradskom parku u Bijelom Polju, 29. maja 2015. godine, s početkom u 11h.

Građansku akciju je otovrila direktorka Foruma MNE, gđa Elvira Hadžibegović Bubanja, i direktor Centra za stručno obrazovanje, gdin Duško Rajković, a prvo drvo zasadio je predsjednik opštine Bijelo Polje, gdin Aleksandar Žurić.

Akciji je prisustvovao veliki broj volontera i predstavnici svih donatora čija je društvena odgovornost promovisana. Podršku akciji su pružili i predstavnici opštinske Kancelarije za mlade NVO Euromost i srednje elektro-ekonomske škole koji su doveli veliki broj mladih ljudi koji su aktivno učestvovali u akciji.

 

Donacije za ukupno 85 sadnica (tuja, lipa, ukrasna šljiva, javor, katalpa) obezbijedili su sljedeći donatori: Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica, Erste banka AD Podgorica, Jugopetrol AD, Prva banka Crne Gore, Turistička organizacija Bijelo Polje, Green House doo, Merkator grafički centar, Fakultet za crnogorski jezik i književnost, doo Pelengić trade, Mikromot doo, Pošta Crne Gore AD, Put Gross doo, Rotary Club Podgorica, Palir Montenegro, Centar za stručno obrazovanje Crne Gore, ADP-Zid, Uniprom pekara doo Nikšić, Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Garni hotel Dominus, Franca, Bar-kod doo.

Kao i tokom prethodne 4 akcije, Crnogorska komercijalna banka i Erste banka su pružile najveću podršku i pokazale visok stepen društvene odgovornosti.

U akcijama koje su sprovedene do sada – u gradskom parku u Nikšiću, u park šumi Zlatica u Podgorici, parku 13. jul na Cetinju, gradskom parku u Kotoru i gradskom parku „Vodice“ u Pljevljima – imali smo veliko interesovanje državnih institucija, biznisa, preduzeća, ali i građana, a svaka akcija je medijski propraćena i podržana od strane lokalnih samouprava.

Inicijativa u opštini Bijelo Polje predstavlja nastavak realizacije projekta „Mladi za zelenu Crnu Goru", koji se, u periodu 2012-2017. godine, sprovodio u Crnoj Gori uz finansijsku podršku Fonda braće Rockefeller, a u partnerstvu s Ministarstvom održivog razvoja i turizma i Centrom za stručno obrazovanje Ministarstva prosvjete.

Inače, opšti ciljevi projekta su: doprinos participativnom i inkluzivnom pristupu u dizajnu i implementaciji strategije za održivi razvoj, kao i podrška reformi obrazovanja u dijelu uključivanja koncepta i prakse održivog razvoja u nastavne planove i programe.

Koristimo priliku da najavimo i jesenju građansku akciju sadnje – lokacija će biti naknadno određena.