Realizovan trening za trenere „Suzbijanje govora mržnje na internetu“

Forum MNE je realizovao trening za trenere na temu Suzbijanje govora mržnje na internetu, u periodu 25-28. juna 2015. godine, u Etno selu Montenegro, Brezna. Obuci je prisustvovalo 15 aktivista iz Podgorice, Rožaja, Budve i sa Cetinja.

Tokom 4 dana obuke učesnici su imali priliku da saznaju više o istoimenoj evropskoj kampanji, kao i da, kroz interaktivan program koji će kombinovati teoriju i praksu, koristeći priručnik Bukmarks (eng.Bookmarks), steknu vještine i znanja koja im mogu biti od koristi u daljem aktivističkom radu u ovom polju. Tokom drugog dana obuke, gost je bio ekspert Savjeta Evrope za kampanju, gdin Laszlo Foldi, koji je učestvovao i u pisanju pomenutog priručnika.

Forum MNE je preveo priručnik Bukmarks na crnogorski jezik i nadamo se da će se priručnik koristiti kako u Crnoj Gori, tako i u regionu, budući da predstavlja izuzetno koristan edukativni materijal koji se tiče suzbijanja govora mržnje na internetu.

Planirano je da, tokom jula, a kao product obuke, učesnici realizuju četiri događaja (tribune i radionice) na ovu temu u četiri grada: Cetinje, Tivat, Budva i Rožaje.

Generalno, cilj istoimene kampanjeje kreiranje sigurne osnove kako bi internet u Crnoj Gori obezbijedio mladima sigurno i demokratsko mjesto za razmjenu ideja, znanja, kao i za socijalizaciju. Projekat predstavlja dio evropske kampanje Savjeta Evrope No Hate Speech Movement, a koordinator kampanje u Crnoj Gori je Uprava za mlade i sport.image-82ff673eaa0b5ea310ae9b480145c29da34547283f35db25d5457d161385442b-V

Imajući u vidu da mladi ljudi sve više koriste internet, potreba za ovom vrstom projekta u Crnoj Gori je velika i stoga se očekuje i nastavak projekta nakon ove radionice. Jedan od produkata obuke, pored akcionog plana za dalje, će biti i izvještaj koji će objediniti glavne zaključke i preporuke za dalje aktivnosti u ovoj oblasti, ali i tribine u tri omladinska kluba u Crnoj Gori.

Forum MNE obuku realizuje u partnerstvu sa Upravom za mlade i sport i uz finansijsku podršku Evropske omladinske Fondacije Savjeta Evrope.