Zaustavimo govor mržnje na internetu - brošura

Odgovore na pitanja koja se tiču koraka koje treba da preduzmete ako se suočite s govorom mržnje na internetu (bilo da ste žrtva ili svjedok), možete naći u novoj informativnoj brošuri Foruma MNE.

Forum MNE je već drugu godinu uključen u kampanju Suzbijanje govora mržnje, koja se sprovodi na nacionalnom nivou, a u sklopu velike istoimene kampanje Savjeta Evrope.

Do sada, uz finansijsku podršku ambasade Ujedinjenog kraljevstva i Evropske omladinske fondacije, Forum MNE je, u partnerstvu s Upravom za mlade i sport i Savjetom Evrope, sproveo niz aktivnosti koje su za cilj imale povećanje informisanosti građana i vlasti o važnosti ovoga problema i posljedicama koje ima.

S tim u vezi, Forum MNE je realizovao radionicu s istomenom temom za 20 učesnika i učesnica iz Crne Gore. Kao rezultat rada, kreirana je online platforma koja nudi informacije o kampanji na evropskom i nacionalnom nivou – www.forum-mne.com/nohatespeech/

Takođe, Forum MNE i Uprava za mlade i sport su 2014. godine realizovali regionalnu konferenciju u Budvi pod nazivom Suzbijanje govora mržnje na internetu koja je okupila sve regionalne aktere kampanje.

Forum MNE je, uz podršku Uprave za mlade i sport, priprema prevod priručnika Bookmarks – borba protiv govora mržnje na internetu kroz obrazovanje za ljudska prava. Budući da prevod priručnika nije urađen ni na jednom od regionalnih jezika, to je Crna Gora odlučila da uradi prvi zvanični prevod na naš jezik.

Izdavanje brošure omogućila je ambasada Ujedinjenog kraljevstva, a možete je preuzeti ovdje.