Ozonski omotač

Mnogima je poznata pojava smanjenja ozonskog omotača u poslednjih nekoliko godina. Ozonski omotač otkrili su 1913. francuski fizičari Šarl Fabri i Anri Bison.

Ozonski omotač je sloj koji štiti zemlju od negativnih uticaja zračenja iz kosmosa. Može da apsorbuje 93-99 % Sunčeve svjetlosti visokih frekvencija koja je štetna po živi svijet(UV). Preko 91 % O3 je prisutno u ovom sloju.

Opširnije...

Efekat staklene bašte

efekat-staklene-bastePromjena klime predstavlja ozbiljan problem jer je zasnovana na efektu staklene bašte. Ovaj efekat može da se definiše na sledeći način: u atmosferi postoje gasovi koji su radioaktivno aktivni a ipak neophodni za život, jer zarobljavaju toplotu u niže slojeve atmosfere i stvaraju mnogo topliju sredinu nego što bi to inače bila. Temperatura zemljine površine bez prisustva ovih gasova bila bi za oko 33°C niža nego što je to sada.

Opširnije...

Značajni izrazi – pojmovnik i ekološki rječnik

zelenaOtpad – prema Direktivi EU 75/442/EEC pod otpadom se podrazumijeva bilo koja materija ili predmet koja se svrstava pod kategoriju materijala Q1 – Q16 (Aneks 1), a koje vlasnik namjerava da odbaci ili se od njega zahtijeva da odbaci.

Upravljanje otpadom podrazumijeva implementaciju sistema zakonskih, administrativnih, organizacionih, tehnoloških i ekonomskih normi, metoda i ostalih mjera koje ograničavaju negativan uticaj otpadnog materijala na životnu sredinu. Upravljanje otpadom uključuje sprečavanje, smanjenje, ponovno korišćenje, sakupljanje, prevoz, obrada, reciklaža i odlaganje otpada.

Opširnije...

Zanimljivi linkovi

images 1OTKRIJ SVOJU ENERGIJU (kratki djeciji edukativni film): http://www.youtube.com/watch?v=w2fbZiWcjqc
Kampanja "Spojimo niti": http://www.spojimoniti.me/index.php
Prvi ekološko-enegertski portal u Crnoj Gori: http://reciklirajte.me/ekologija/ekologorija-u-crnoj-gori
Priprema i implementacija državnog i lokalnih planova upravljanja otpadom: http://ekomisija-follow.me/
Kancelarija za odrzivi razvoj Crne Gore: http://www.kor.gov.me/kancelarija
Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu (REC): http://www.rec.org.me/
Zeleni paket: http://documents.rec.org/publications/Green_Pack_MN.pdf

Još članaka...

  1. Podsjetimo se...

Predložite opštinu za građansku akciju sadnje

Ulcinj - 14.3%
Bar - 57.1%
Herceg Novi - 28.6%

Postavi pitanje

Galerija