Razvoj zajednice

P1000527_800x600Druga obuka odžana je u Rožajama, u hotelu Aldi, u periodu 14-17. februara 2013. godine. Tema ove obuke je bila "Razvoj zajednice". 

Budući da je Forum MNE na početku projekta potpisao memorandum o sporazumijevanju s opštinom Rožaje kad je u pitanju realizacija projekta "Aktivni mladi za aktivne zajednice", ovu obuku je otvorila Elisa Nurković, sekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti opštine Rožaje. Pored nje, mladima su se kratko obratile i Tamara Čirgić (Forum MNE) i Danijela Radić (CZOR).

Kroz pažljivo osmišljen program, mladi ljudi su učili o saradnji, timu, razvijanju povjerenja, istraživanju zajednice, mreži partnerstava, zastupanju i lobiranju, predrasudama, stereotipima, diskriminaciji. 

Obuka je imala sledeće ciljeve: 

  • Prepoznavanje potreba i definisanje problema mladih u zajednicama;
  • Istraživanje zajednice i mapiranje pojedinaca i institucija / organizacija za aktivno učešće u rješavanju problema mladih
  • Upoznavanje sa tehnikama lobiranja i zastupanja u procesu rješavanja problema;
  • Prepoznavanje i djelovanje prema predrasudama i stereotipima;
  • Razvijanje timskog duha i saradnje;
  • Razvijanje samopuzdanja i samopoštovanja;
  • Razmjena mišljenja i iskustava. 

Ova obuka je za mlade ljude predstavljala i početak pripreme za aktivnost Omladinski autobus koja će da uslijedi nakon završetka projekta, a koja će biti svojevrna prezentacija postignuća mladih ljudi kao i aktivizma mladih. Ovaj autobus će da obiđe svih 6 opština koje su uključene u projekat i, u saradnji s tim opštinama, biće organizovani javni događaji na trgovima ili ispred Centara za kulturu. 

Tokom ove obuke, mladi su usvojili osnovne pojmove o razvoju zajednice, javnom zastupanju, lobiranju kao i koracima u javnom zastupanju. Takođe, učesnici su, pišući mini projekte, razradili osnovne korake u dizajnu jedne ideje, naučili osnovne elemente u planiranju i realizaciji. Snimanjem i posmatranjem prezentacija koju su učesnici pripremali, radilo se na prezentacijskim vještinama, analizirale su se i davale se povratne informacije. Osim toga, učesnici su dobili osnovne postavke davanja i primanja povratne infomacije i bili u prilici da je daju jedni drugima. Pored ovih znanja, diskutovalo se o stepenu učestvovanju mladih u javnom životu zajednice i predstavljena je skala participacije mladih. Kroz sprovođenje mini akcija u svojim zajednicama (koje su dio zadatka nakon ove obuke) mladi će primjenjivati stečena znanja i vještine i na taj način ostati u koraku s temom treninga. Takođe, neke od tema koje su pokrivene su rad na socijalnim vještinama i samopouzdanju, rješavanje konflikata i razvijanje timskog rada kroz konkrenne iskustvene primjere. 

Nakon ove obuke, mladi ljudi navode da su im ključna učenja bila: naučila sam da primijenim i realizujem prezetaciju; obnovila sam koji su to koraci u pisanju jednog projekta; kreiranje akcionog plana; lobiranje, zagovaranje; razvoj zajednice; povratna informacija; načini na koje možemo da poboljšamo našu zajednicu; treba imati volju, treba imati strpljenje i sve će doći kad-tad na svoje; upoznao sam se sa problemima iz susjednih opština; selekcija problema na koji se treba koncentrisati; organizacija akcija; naučili da možemo puno šta da uradimo čega nismo svjesni; kako treba da uradimo nešto kako bi prenijela pravu poruku; koliko sam potrebna zajednici; kako mogu uticati na razvoj zajednice; metode koje su uspješne kod zagovaranja, nagovaranja, ubjeđivanja...; raspodjela uloga i odgovornosti u grupi; timski rad, povjerenje u ostale članove grupe; govor pred kamerama; suzbijanje stereotipa, predrasuda i diskriminacije.


 

P1000472_800x600

P1000466_800x600

 

P1000467_800x600

P1000471_800x600


Sljedeća obuka za temu će imati ''Aktivizam mladih'' i odžaće se u Novom Pazaru u aprilu 2013. godine.

Da li su mladi u Crnoj Gori aktivni?

Da - 60%
Ne - 40%

Total votes: 5
The voting for this poll has ended on: novembar 26, 2014

Galerija

Pogledajte galeriju

forum centar pros obraz urban eu cross