P1000666_800x600Treća obuka za mlade ljude, projekta „Aktivni mladi za aktivne zajednice", održana je od 17-21. aprila u Novom Pazaru. Ovo je, ujedno, bila i posljednja obuka za mlade ljude u sklopu projekta i imala je za temu "Omladinski aktivizam".

U srijedu, 17og aprila, održana je konferencija za novinare u Centru za kulturu na kojoj su i priliku da se obrate učesnicima projekta, i da ujedno otvore treći modul, imali Elvira Hadžibegović Bubanja (izvršna direktorica Foruma MNE), Danijela Radić (izvršna direktorica Centra za omladinski rad), Denis Slatina (šef Zajedničkog tehničkog sekretarijata), Seadetin Mujezinović (predstavnik grada Novog Pazara) kao i Sead Biberović (direkor NVO Urban In). Takođe, u ime učesnika pojekta, prisutnima se obratila Zilha Ragipović govoreći o tome koliko ovaj projekat znači za njih i koliko su stvari koje su naučili na dosadašnjim obukama uticale da se aktiviraju u svojim lokalnim zajednicama, kao i koliko će biti korisne za njih nakon završetka projekta.

Na ovoj obuci obrađivane su teme aktivizma mladih, kao što su: 

 • Aktivizam i aktivni građanin u aktivnoj zajednici
 • Akcija i kako pokrenuti akciju u zajednici
 • Moć i korišćenje moći
 • Liderstvo u zajednici
 • Saradnja, tim, razvijanje povjerenja 

Obuka je imala i specifične ciljeve koji su obuhvatali: 

 • Razvijanje aktivizma kod mladih ljudi,
 • Prepoznavanje aktivne zajednice,
 • Razvijanje osjećaja odgovornosti za život u zajednici,
 • Definisanje pomova aktivan i proaktivan,
 • Prepoznavanje znanja, vještina, osjećanja i vrijednosti evropskog aktivnog građanina,
 • Definisanje pojma moći i kako je koriste,
 • Razvijanje proaktivnog stava kod mladih ljudi,
 • Prepoznavanje i djelovanje prema predrasudama i stereotipima,
 • Razvijanje timskog duha i saradnje,
 • Razvijanje samopuzdanja i samopoštovanja. 

Tokom obuke, mladi ljudi su imali priliku da predstave ostalim učesnicima rezultate svojih mini akcija, koje su sproveli u svojim lokalnim zajednicama. Na taj način su pokazali jedni drugima kako mladi ljudi sa pravim idejama mogu biti pokretači promjena u svojim zajednicima. Ovim su, takođe, pokazali da su odlično razumjeli pojmove o razvoju zajednice, javnom zastupanju, lobiranju, korake u javnom zastupanju, kako da razrade ideju i da planiraju realizaciju iste. 

Ova obuka je, između ostaloga, imala za cilj pripremu mladih ljudi za aktivnost "Omladinski autobus", koja će biti posljednja aktivnost mladih ljudi na ovom projektu. Cilj ove aktivnosti jeste da mladi ljudi primjene svoje znanje koje su stekli na obukama i da kroz javne događaje, koji će oni sprovesti, uz podršku lokalnih koordinatora, uključujući i podršku predstavnika lokalnih vlasti, institucija i medija, približe važnost razumijevanja, prihvatanja i podrške aktivizma mladih, multikulturalnost i različitost u njihovim zajednicama. 

Posle završene obuke mladi ljudi su svojim komentarima potvrdili koliko je, ne samo ova obuka, nego i prethodne dvije, uticala na njihov razvoj ličnosti kao budućih omladinskih aktivista, i koliko su dobro shvatili pojmove, lider, moć, aktivizam, volonterizam, timski rad, lobiranje itd. Izdvajamo najvažnije od njih: Volontiranjem razvijamo sebe; Aktiviraću se zbog sebe; Razlikovaću moći, jer sada znam, pa ću da umijem; Trudiću se da pokrećem ljude na male akcije; Na mladima svet ostaje zato treba svi da se probudimo i da učinimo da ovaj svet bude bolji; Svi smo mi lideri i svi mi možemo da budemo nekome primer; Nije moć samo rukovoditi drugima već je moć pomagati drugima i biti im podrška i tako imamo moć; U akcijama koje planiram da sprovodim, sada ću znati da budem aktivna, ali ponajviše proaktivna pa ću uključiti i druge; Naučila sam koje su karakteristike lidera i nadam se da ću jednog dana postati pravi pozitivni lider; Naučila sam koliko je bitan timski rad za cijelu grupu i koliko je važno da svi učestvuju u stvaranju i kreiranju timske atmosfere u grupi; Potrudiću se da budem pokretač određenih inicijativa za sebe, jer promjena počinje od mene; Da uvek kažemo ono što mislimo, da ne zadržavamo to za sebe; Da komuniciramo lijepo sa svima i da imamo svoj stav; Kada nešto uradimo da na kraju vidimo da li je dobro ili loše; Da bez obzira na to ko si i šta si uvijek imaš svoju moć; Naučila sam glavna pitanja Ko sam? Šta znam? Šta umijem?; Veoma korisno, znam kako da se ophodim prema „moćnim" ljudima i zatražim nešto od njih; Naučila sam na koji način treba da pregovaram i ubjeđujem ljude koji su mi potrebni kako bi se moj plan realizovao. Ne moj plan nego svih ljudi; Moje najvažnije učenje na ovoj obuci jeste da smo svi ljudi. Da smo svi jednaki i da svako zaslužuje svoju šansu; Pokušaću da ovo stečeno znanje podijelim sa ljudima u svojoj zajednici; Da tu moć koju imamo, damo onima kojima je potrebna našom podrškom; Neću odustajati od onoga što zacrtam; Naučiću ljude oko sebe što i vi nas. Da budu uporniji; Da saslušamo, da budemo saslušani.


 

novi_pazar

novi_pazar3

 

novi_pazar2

nov_pazar1


Sledeća, ujedno i završna aktivnost mladih ljudi na projektu jeste „Omladinski autobus" koji će krenuti iz Berana 24.06.2013.

Da li su mladi u Crnoj Gori aktivni?

Da - 60%
Ne - 40%

Total votes: 5
The voting for this poll has ended on: novembar 26, 2014

Galerija

Pogledajte galeriju

forum centar pros obraz urban eu cross